3992_5921-web.jpg

Graving

Hus- og hyttetomt

Vann- og avløpsanlegg

Kabler og kabelanlegg

Planering av plasser

Artboard 1.png
 

Vegvedlikehold

Oppgrusing

Høvling

Brøyting og grusing

Kosting

Artboard 1.png
Sand, maskin, Sparingen AS, foto Ricardofoto AS
 
3992-7819.jpg

Landmåling

Utstikk og innmåling av bygg, tomter, plasser, veger, grøfter o.a.

Artboard 1.png
 

Annet

Riving av bygg

Opparbeidelse av veg

Opparbeidelse av parkeringsplass

Masseforflytning

Maskintransport

Artboard 1.png
Traktor, Fend, Sparingen AS, foto Ricardofoto AS