top of page
Referanser_start

Her er noen uttalelser fra kunder som beskriver oss – slik vi også håper at vi blir oppfattet

Stiller opp på kort varsel – fra befaringer via tilbud og frem til utførelse og ferdigstilling

Løsningsorienterte – og gir gode råd og tips

God lokalkunnskap/kjennskap: Over 25 års erfaring

Tar koordineringen med andre involverte på prosjektet

Jobber for god flyt og mest mulig effektiv utnyttelse av tida

De strekker seg langt for å få jobben gjort

Lager lettfattelige tilbud – i et språk som er å forstå og uten overraskelser i ettertid

Artboard 1.png
3992-maskinbilder-8099.jpg

Ringsaker Kommune

- infrastruktur nytt industrifelt Rudshøgda - 2012

- sanering selvfallsledning, Nordsetervegen - 2016

- avløp Børkesvevegen - 2020

- flere V/A prosjekter i kommunen

Artboard 1.png
Referanser_1

Heggelund Bygg

- infrastruktur og utbygging Bruvollhagan VI, Moelv

- infrastruktur og grunnarbeider for lite "boligfelt" i Ringslia, Moelv

- grunnarbeider for flere eneboliger og flermannsboliger i Ringsaker og Hamar

- Hafjell - tilbygg og div. uttomhus, flere hytter

Artboard 1.png
3992-maskinbilder-8079.jpg
Referanser_2
3992-7819.jpg

Boligpartner

- grunnarbeid for en rekke boliger

- grunnarbeid for en rekke fritidsboliger

Artboard 1.png
Referanser_3

Elvia

- et stort antall oppdrag som varierer fra utskifting av enkeltstolper til større kabelanlegg

Artboard 1.png
3992-maskinbilder-5929.jpg
Referanser_4
3992-maskinbilder-8024.jpg

Høgda Eiendom – Nils Duenger: Flere utbyggingsprosjekter på Rudshøgda, på gården Duenger på Nes og div. utleieeiendommer (hus) på Nes

Betong Øst – Øystein Bækkelien: Utbyggingsprosjekter, div. utomhusarbeider, samt utkjøring av betongslam

 

Tema Eiendom – Erland Tolvstad: Div. utomohusarbeider «rundt omkring»

ØM Fjeld - Hoberg Skole, Ottestad (pågår)

Multibygg - Husebyenga, Brumunddal (pågår)

R-K Transport - nytt industribygg, Brumunddal

Lierhagen Skogdrift - nytt industribygg, Rudshøgda

Vanor - nytt industribygg, Rudshøgda

New Sec - diverse renovering utleieboliger i Ringsaker og Lillehammer

+ mange store og små oppdrag for private, tomteutgraving, opparbeidelse av hage etc.

Artboard 1.png
Referanser_5
bottom of page